måndag 1 mars 2010

Istjocka!

Stora sjok av drivis i sundet. Strömmen är stark. Lätt att fastna mellan isblocken.


Söder om Gråen ligger fortfarande isen blank.

Inga kommentarer: