måndag 24 mars 2014

Första Hventuren!

Första Hventuren landade där den brukar, på sydostspetsen. 
Klättrade i branterna och studerade hur hav och vindar förändrar landskapet. Slappade i gräset och njöt av utsikt och sol.
Sen vidare mot Hakens fyr vars klapperstensfält nästan dagligen ändrar utseende.
Vid hemfärden hade vinden ökat och bjöd på fina surf :)Fikaplats nr 1Blått!lördag 15 mars 2014

Sandbergen!

Sandbergen, denna lokala "vildmark", erbjuder omväxlande miljöer.
Den branta kusten där havet kastar sig mot stranden och sakta gör land till havsbotten. Till de böljande kullarna som är rester från den senaste inlandsisen. Nu regerar kaninerna här, där varje kulle huserar sin "kaninstad".
I skyn, ormvråk över kullarna och mås över havet, var och en letandes efter en givare.

Urinvånarnas...Kvärken!

Starten går längs gamla stenlagda vägar.Färden går längs Kvärken, en vildmark med skånska mått. 
Stigarna är hjortarnas, marken är snårig och sakta slingrar jag mig fram. I bland följer jag en mossig stenmur, passerar någon ruin där bokskogen har tagit över herraväldet, i bland över ett sumpigt parti där "vilddjuren" har bökat.


Upp längs en sluttning där fjolårslöven täcker marken. På andra sidan reser sig klippbranter i skuggan. Uppe på ravinens kant breder bokskogen ut sig i det till synes oändliga...och korsas här och där av små bäckar som kastar sig ut för branten. Det prasslar till och några hjortar skuttar iväg mellan de majestätiska bokstammarna. Korpen kraxar och "krångar" i skyn och jag sätter mig till vila för kaffe och macka.


Nere i dalgången har människan haft aktiviteter i svunna tider.Rasbranterna går nu ända ner till bäcken och vandringen blir mer och mer klättring. Här porlar bäcken medans strömstaren fiskar.Stenmurarnas födsloplats är i rasbranterna. I dessa kaotiska branter organiserar de sig, innan de sakta vandrar ut i världen i det oändliga... 


Lång vandring tillbaka till bilen.

Gröthögarna!

Gröthögarna...en annan del av världen men i Skåne.Bronsåldersgravar"Fäladsmarkerna vid Gröthögarna, som utgör en relativt bred och ostörd del av kustreservatet, kännetecknas av enbuskmarker omväxlande med klapperstensfält. Här finns också ett flertal kärr och gölar som skapar variation och samtidigt utgör värdefulla biotoper för djurlivet. Vid Gröthögarna sluttar Bjärehalvön flackt ner mot havet på en berggrund av sandsten. Nära stranden går berget i dagen på flera ställen och i sandstenshällarna ute på Gröthögsudden ser man rikligt med fossila grävspår efter olika maskliknande djur. Stranden består huvudsakligen av sandstenshällar eller klappersten..."
                                                                                                                                                                                BÅstads kommun